Referencje

Logo

Auto Partner

Przebieg współpracy pozwala nam postrzegać firmę MEDISAVER jako partnera rzetelnego, solidnego, traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec Klienta.

PDF

Logo

OSK  Paweł Kurpiewski

We współpracy z Panem Michałem najbardziej wartościowa jest jakość usług jaką oferuje teraz MEDISAVER. Wszystkie szkolenia odbywają się terminowo, wykorzystywane podczas nich są fantomy i inne medyczne materiały dydaktyczne.

PDF

Logo

LMASTERS

Wykłady są bardzo dobrze przygotowane, realizowane są wszystkie cele merytoryczne, a także nasze oczekiwania co do ich najwyższej jakości.

PDF

Logo

OSK  PROMYK

Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim zespole tworzy atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia.

PDF

Logo

OSK  RESORT

Pan Kowalewski jest osobą, która ma bardzo dobry kontakt z ludźmi co przekłada się na pozytywne emocje podczas szkoleń.

PDF

Logo

OSK  WIDOK

Pan Kowalewski bardzo dobrze reaguje na pracę wymagającą wysiłku psychicznego, zachowując systematyczność i obowiązkowość.

PDF

Logo

OSK  STACJA

Szkolenia prowadzone przez MEDISAVER są merytoryczne, zgodne z wymogami nakładanymi na Ośrodki Kształcenia Kierowców, nakierowane na naukę praktycznych czynności ratunkowych w wypadkach komunikacyjnych.

PDF

Logo

OSK  RONDO

Wykazuje się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie ratownictwa medycznego i motywacją do przekazywania swoich umiejętności na zajęciach z pierwszej pomocy.

PDF

Logo

ADK Manga – Jarosław Lewicki

Wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczne i profesjonalne zilustrowanie problematyki udzielania pierwszej pomocy, … , znajduję odzwierciedlenie w pełnym zaangażowaniu uczestników szkolenia.

PDF

Logo

Agamed

PDF