Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych zostało określone w aktach prawnych:

– Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Pobierz plik PDF
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.Pobierz plik PDF

imprezy_masowe1imprezy_masowe2imprezy_masowe3

MEDISAVER – Procedura organizacji zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

 • Każdy z organizatorów imprezy masowej występuje z zapytaniem do Kierownika Stacji Państwowego Ratownictwa Medycznego
  (PRM) odpowiedniego dla danego rejonu operacyjnego, w którym odbędzie się impreza masowa, o zakres sił i środków medycznych
  wymaganych dla organizowanej przez Państwa imprezy.
 • Opinia Kierownika Stacji PRM jest dokumentem przekazywanym do zespołu MEDISAVER w celu zapoznania się z wymogami i
  odpowiedniego przygotowania Zespołu Medycznego.
 • Należy wykonać mapkę orientacyjną terenu imprezy i przekazać ją do MEDISAVER, w celu usytuowania punktów medycznych
  w najkorzystniejszych miejscach, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe sytuacje zagrażające uczestnikom.
 • W zależności od rodzaju organizowanego przedsięwzięcia omawiamy ewentualne dodatkowe potrzeby sił i środków medycznych
  jak i procedury ewakuacji uczestników.
 • Wyżej opisana procedura powinna zostać ukończona nie później niż na 2 tygodnie przed datą imprezy masowej.

MEDISAVER zabezpiecza przede wszystkim:

 • zawody sportowe: hala, stadion, boisko, basen, miasto,
 • koncert
 • imprezy plenerowe: pikniki rodzinne, dożynki, festiwale, pokazy, wystawy,
 • spotkania integracyjne dla firm, konferencje,
 • paintball: hala, tereny zielone,
 • szkolenia, konferencje, wykłady,
 • plany filmowe, programy telewizyjne,
 • imprezy motoryzacyjne: rajdy samochodowe, MotoCross, QUADY
 • rejsy morskie, śródlądowe.