SARENS POLSKA – czyli pierwsza pomoc i „żurawie”…

29 marca, 2016

Jeszcze przed szkoleniem pracownicy mieli okazję prowadzić resuscytację krążeniowo oddechową u jednego z pracowników, który doznał nagłego zatrzymania krążenia.

Przeprowadzone działania dały pozytywny długoterminowy efekt w postaci wyjścia pacjenta ze szpitala bez większych deficytów neurologicznych.

Brawo! pomyślałem jak tylko usłyszałem tę historię.

Zrobimy pełną symulację medyczną z pracownikami tej firmy wykorzystując każdy aspekt zdarzenia, angażując do tego całą infrastrukturę dostępnej przestrzeni i technologii.

Efektem pierwszego spotkania jest cykl w sumie 13 szkoleń w Sochaczewie i Gdańsku dla SARENS POLSKA.

Nowymi elementami podczas symulacji stały się rozmowy telefoniczne kursantów z dyspozytorem medycznym w trybie rzeczywistym i pozoracja ran w nowej technologii bazującej na obrazie rzeczywistych obrażeń ciała.

To szkolenie zaliczam do najbardziej wymagających ze względu na wdrożony całościowy system procedury medycznej na terenie zakładu pracy.

Brawo SARENS POLSKA!