Pierwsza pomoc w auto szkole

Zgodnie z wymogami programowymi kursów na prawo jazdy, przygotowaliśmy szkolenie z pierwszej pomocy dla kursantów szkół jazdy.
Podczas szkolenia kursanci zdobywają umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, przede wszystkim w wypadkach komunikacyjnych. Szkolenie oparte jest o najnowszą wiedzę medyczną zgodną z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z roku 2010 i innymi światowymi publikacjami z dziedziny medycyny ratunkowej i katastrof.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Prezentujemy działania praktyczne podczas improwizacji zdarzeń drogowych. W sytuacjach tych kursanci wykorzystują zdobytą wiedzę do wdrożenia jej w działaniach ratowniczych.

Pierwsza pomoc w auto szkole 1Pierwsza pomoc w auto szkole 2Pierwsza pomoc w auto szkole 3

Kursanci mają możliwość skorzystania ze sprzętu medycznego tj. fantomy BLS ( dorosłego, dziecka, niemowlęcia), AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

W związku z egzaminem teoretycznym na prawo jazdy obejmującym wiedzę o pierwszej pomocy, przygotowujemy kursantów do odpowiedzi na stawiane pytania.

Każdy z kursantów po odbytym szkoleniu potrafi:

  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
  • rozpoznać stan poszkodowanych,
  • poinformować służby ratunkowe,
  • ewakuować poszkodowanego z pojazdu,
  • przeprowadzić Resuscytację Krążeniowo Oddechową u dorosłych i dzieci,
  • wykonać automatyczną defibrylację przy użyciu AED
  • zabezpieczyć typowe dla wypadków drogowych urazy,
  • odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne dotyczące pierwszej pomoc.

Czas trwania szkolenia zgodnie z wymogami to 4x 45min.

Wykładowcy: Ratownicy medyczni, Pielęgniarze/Pielęgniarki systemu ratownictwo medyczne

Cena: podlega indywidualnym negocjacjom.