Pierwsza pomoc dla najmłodszych

Tematyka pierwszej pomocy pojawiająca się już na poziomie edukacji przedszkolnej przyczynia się do wzrostu świadomości u dziecka o czynnikach ryzyka w otaczającym go świecie.
Nasze doświadczenie z dziećmi daje nam możliwość uniknięcia efektu „białego fartucha”, który bardzo często kojarzy się dzieciom negatywnie i wzbudza w nich niechęć

Z pedagogicznego punktu widzenia wiemy, że nasze spotkanie z dziećmi musi być czymś ciekawym i niezmiernie przyjemnym.
W związku z tym staramy się połączyć edukację z zabawą dzięki krótkim pogadanką, ciekawym scenką z udziałem dzieci i śmiesznych quizów.

pierwsza_pomoc_najmlodszych1pierwsza_pomoc_najmlodszych2pierwsza_pomoc_najmlodszych3

Podczas spotkania najważniejsze są dla nas pozytywne relacje na poziomie dziecko-personel medyczny z którym najmłodsi będą mieli kontakt w różnych sytuacjach swojego życia. Uświadamiamy najmłodszych o ryzyku jakie mogą spotkać w domu i poza nim i uczymy jak i do kogo zwrócić się o pomoc.
Podczas spotkania z dziećmi realizujemy tematykę Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej, mając świadomość jak dużą rolę odegra to w przyszłości.

Każde z dzieci po spotkaniu z MEDISAVER potrafi:

  • poinformować służby ratunkowe – zna numery alarmowe,
  • zadbać o swoje bezpieczeństwo,
  • unikać potencjalnych zagrożeń w domu i poza nim,
  • przeanalizować proste sytuacje zagrażające zdrowiu i podjąć decyzje o ewakuacji.

Czas trwania spotkania z najmłodszymi to ok. 45min.

Wykładowcy: Ratownicy medyczni, Pielęgniarze/Pielęgniarki systemu ratownictwo medyczne

Cena: podlega indywidualnym negocjacjom.