Pierwsza pomoc dla firm

W związku z tak dużą ilością nagłych zachorowań i wypadków w miejscach pracy, MEDISAVER tworzy szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dostosowane do indywidualnych potrzeb firm.
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym nakłada na świadków zdarzeń Kodeks Karny art. 162 oraz Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy Państwu zorganizowanie systemu pierwszej pomocy w miejscu pracy. Nauczeni doświadczeniem w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego przygotowujemy
Państwa pracowników do unikania powszechnych błędów skutkujących bardzo często tragedią.

resuscytacjaresuscytacjaresuscytacja

Jak wygląda współpraca z MEDISAVER :

  • otrzymujemy od Państwa informacje o profilu przedsiębiorstwa,
  • wysyłamy pod wskazany adres pracownika, który analizuje potencjalne zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności. Osoba ta odpowiedzialna
    jest za opracowanie procedury wdrażanej w przypadku nagłego zachorowania pracownika bądź wypadku w zakładzie pracy,
  • uzgadniamy jaka grupa pracowników będzie odpowiedzialna w firmie za udzielanie pierwszej pomocy ( zgodnie z obowiązkiem nałożonym na pracodawców),
    osoby te wezmą udział w przygotowanym przez nas szkoleniu,
  • dostosowujemy zakres szkolenia,
  • przeprowadzamy szkolenie w dogodnym terminie,
  • na życzenie klienta tworzymy „punkt medyczny” wewnątrz firmy gdzie poszkodowany pracownik będzie oczekiwał na zespół Ratownictwa medycznego w komfortowych warunkach.

Czas trwania: od 4h

Wykładowcy: Ratownicy medyczni

Cena: podlega indywidualnym negocjacjom.

*Wystawiamy zaświadczenie dla pracowników i pracodawców.