Szkolenie dla pracowników Kliniki Rehabilitacji Nowy Dwór k. Skierniewic.

5 kwietnia, 2016

W dniu dzisiejszym przeprowadzone zostało pierwsze szkolenie prowadzone przez MEDISAVER z wykorzystaniem systemu QCPR firmy laerdal (dzięki uprzejmości lmp.pl).

Kursanci w czasie wykonywania medycznych czynności mogli otrzymywać w trybie rzeczywistym informacje o jakości prowadzonych działań w zakresie:

– ułożenia rąk na klatce piersiowej,

– tempa uciśnięć,

– objętości wentylacji,

– przerw w uciskaniu,

– głębokości uciśnięć.

Wszyscy po zakończeniu treningu przeszli do trybu oceny, w której efektem było 2 min. działanie.

Wyniki były zróżnicowane od 50%-98% skuteczności prowadzonych działań. Największą zaletą systemu było to, że każdy otrzymał informację, który parametr należy poprawić.

W Klinice Rehabilitacji Nowy Dwór nie tylko odzyskasz sprawność, ale możesz czuć się bezpiecznie, pracownicy poradzą sobie w stanach zagrożenia życia i zdrowia bez problemu.

QCPR