Fundacja Politechniki Łódzkiej

29 marca, 2016

Medisaver pojawił się w Łodzi, gdzie przeprowadzone zostało szkolenie dla Fundacji Politechniki Łódzkiej (FPŁ).

Zaproszenie przyjąłem z entuzjazmem, ponieważ Łódź to miasto, gdzie zdobywałem pierwsze szlify w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego.

Przygotowanie się do szkolenia było pierwszym etapem działań. Dowiedziałem się, że budynek gdzie mieści się FPŁ wyposażony jest w defibrylatory automatyczne AED, dobre apteczki pierwszej pomocy i szkolenie nie będzie jałowe, bo kursanci to osoby chętne a nie wytypowane pod przymusem.

Samo szkolenie przeprowadziłem w trybie teorii z prezentacją przeplatanej ćwiczeniami.

Całościowe podejście do tematu pierwszej pomocy pozwoliło osiągnąć sukces w postaci kursantów , którzy potrafią wykonać praktyczne czynności ratujące życie w pierwszych minutach od zdarzenia do przyjazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Największym zaskoczeniem był honorowy uczestnik – Prezes FPŁ Włodzimierz Fisiak, który swą postawą i zaangażowaniem w ćwiczenia motywował grupę i promował pierwszą pomoc.

Za zaproszenie serdecznie dziękuję.